Legea nr. 143 din 2017 completare legea locuintei

∞ Cine tinde către bine, trebuie să fie gata să îndure răul ∞

Legea nr. 143 din 2017 completare legea locuinţei a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017

ARTICOL UNIC din Legea nr. 143 din 2017

Legea nr. 143 din 2017 de completare Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 din Legea nr. 143 din 2017, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:

“f^1) Locuinţă de sprijin Locuinţă cu o suprafaţă utilă de cel mult 100 mp, care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii care au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuinţele proprietate personală, în urma neachitării obligaţiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar, şi a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.”

2. După articolul 56 se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cuprinzând articolele 56^1 – 56^9, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL VII^1 Locuinţa de sprijin

ART. 56^1 Locuinţele de sprijin aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale şi nu pot fi înstrăinate de către acestea.

ART. 56^2 Locuinţele de sprijin se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale, care le-au cumpărat prin licitaţie publică, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile prevederilor prezentului capitol. De aceste locuinţe pot beneficia persoanele şi familiile care urmează a fi evacuate sau au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuinţe, în urma neachitării obligaţiilor derivate din contractele de credit ipotecar.

ART. 56^3 din Legea nr. 143 din 2017

(1) Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliţi de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.
(2) Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenţionată de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situată locuinţa de sprijin

Textul integral..…….Legea-nr.-143-din-2017-completarea-Legii-locuintei-nr.-114-din-1996 …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.