Legea nr.11 din 1991 concurentei neloiale

∞ De la câștig la dreptate e o distanță la fel de mare ca de la pământ la cer∞

 Legea concurentei neloiale nr.11 din 1991 concurentei neloiale a fost modificată și completată prin Legea 298/2001. Regulamentul de aplicare a Legii concurentei neloiale din 2014 a fost publicat în M. O. nr. 918 din 17 decembrie 2014

Art. 1. 

 Comerciantii sunt obligati să îsi exercite activitatea cu bună-credintă, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor si a cerintelor concurentei loiale.

Art. 1^1. – În întelesul prezentei legi:

a) este considerată ca fiind contrară uzanțelor comerciale cinstite utilizarea în mod neloial:

  • a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutării unilaterale a contractului
  • sau utilizării unor proceduri neloiale, abuzului de încredere, incitării la delict si achizitionării de secrete comerciale de către tertii care cunosteau că respectiva achizitie implică astfel de practici, de natură să afecteze pozitia comerciantilor concurenti pe piată;

b) constituie secret comercial informatia care, în totalitate sau în conexarea exactă a elementelor acesteia:

  • nu este în general cunoscută sau
  • nu este ușor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obișnuit cu acest gen de informatie si
  • care dobândeste o valoare comercială prin faptul că este secretă,
  • iar detinătorul a luat măsuri rezonabile, tinând seama de circumstante, pentru a fi mentinută în regim de secret; protectia secretului comercial operează atâta timp cât conditiile enuntate anterior sunt îndeplinite;

c) constituie fond de comerț ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale (mărci, firme, embleme, brevete de inventii, vad comercial), utilizate de un comerciant în vederea desfăsurării activitătii sale.

ART. 2

(1) Constituie concurenţă neloială, în sensul prezentei legi, practicile comerciale ale întreprinderii care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

(2) Sunt interzise practicile de concurenţă neloială, după cum urmează:
  • a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informaţii care nu corespund realităţii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele;
  • b) deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecţiei acestora şi a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi;
  • c) orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

Află mai multe……..Legea privind combaterea concurenţei neloiale ….

Reglementarea aplicării ……Regulament-constatare-si-sanctionare-concurenta-neloiala …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.