Legea europeana a climei

Legea europeană a climei

Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea europeană a climei”).

Regulamentul privind Legea Europeană a Climei transformă ambiția politică de a atinge neutralitatea climatică până în 2050 într-o obligație juridică pentru Uniunea Europeană.

Prin adoptarea acestuia, atât UE, cât și statele membre și-au asumat angajamentul de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră în UE cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990.

Acest obiectiv are caracter obligatoriu din punct de vedere legal și se bazează pe o evaluare a impactului efectuată de Comisie.

Principalele acțiuni incluse în regulament sunt:

 • cartografierea ritmului de reducere a emisiilor pentru a oferi previzibilitate întreprinderilor, părților interesate și cetățenilor, până în 2050;
 • dezvoltarea unui sistem eficient de monitorizare și raportare a progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivului stabilit;
 • asigurarea tranziției verzi eficiente din punct de vedere al costurilor și echitabilă din punct de vedere social.

În urma acordului provizoriu încheiat cu Parlamentul European în aprilie 2021, Consiliul a aprobat acordul în mai 2021, iar regulamentul a intrat în vigoare.

Legea europeană a Climei:
 • publicată la 9 iulie 2021 și intrată în vigoare la 29 iulie 2021,
 • reprezintă un cadru legislativ semnificativ pentru Uniunea Europeană (UE) în vederea atingerii neutralității climatice până în 2050. Legea conturează mai multe obiective și elemente cheie pentru a ghida tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Legea europeană a climei

 • Stabilește direcția pentru atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050 prin toate politicile. Subliniază echitatea socială și eficiența costurilor;
 • Stabilește o țintă mai ambițioasă pentru UE în 2030, vizând o reducere de cel puțin 55% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990;
 • Creează un sistem pentru monitorizarea progresului prin mecanisme existente, cum ar fi procesul de guvernare pentru planurile naționale de energie și climă, rapoartele Agenției Europene de Mediu și cele mai recente dovezi științifice;
 • Revizuiește progresul la fiecare cinci ani, în concordanță cu exercițiul global de evaluare sub Acordul de la Paris;
 • Oferă previzibilitate pentru investitori și actori economici pentru a încuraja investițiile durabile;
 • Asigură caracterul ireversibil al tranziției către neutralitatea climatică.

Elemente Cheie:

 • Stabilește o țintă legală obligatorie de emisii nete zero de gaze cu efect de seră până în 2050.
 • Introduce o nouă țintă pentru 2030, cu o reducere minimă de 55% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990.
 • Propune revizuiri ale instrumentelor politice pentru a obține reduceri suplimentare ale emisiilor până în 2030.
 • Stabilește un proces pentru stabilirea unei ținte climatice pentru 2040, având în vedere un buget indicativ de gaze cu efect de seră pentru perioada 2030-2050.
 • Angajează în emisii negative după 2050.
 • Stabilește Consiliul Științific Consultativ European privind Schimbările Climatice pentru a oferi sfaturi științifice independente.
 • Întărește prevederile referitoare la adaptarea la schimbările climatice.
 • Se angajează să colaboreze cu sectoarele pentru a pregăti hărți de drum specifice pentru atingerea neutralității climatice în diferite domenii ale economiei.

Legea a fost publicată în Jurnalul Oficial la 9 iulie 2021 și a intrat în vigoare la 29 iulie 2021. O consultare extensivă a părților interesate și analize au precedat finalizarea acesteia, inclusiv o conferință publică în ianuarie 2020.

Comisia a evaluat progresul în 2023, evidențiind necesitatea unei acțiuni suplimentare în domenii precum construcțiile, transportul și agricultura. Recomandările sub Legea Europeană a Climei au fost emise statelor membre în funcție de progresul lor și respectarea obiectivelor de neutralitate climatică.

Recomandări ale Comisiei pentru Statele Membre:

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Irlanda
 • Letonia
 • Polonia
 • Austria

Articolul 45 din „Legea europeană a climei” reglementează:

În termen de șase luni de la realizarea fiecărei evaluări la nivel global convenite în temeiul articolului 14 din Acordul de la Paris, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire:

 • la funcționarea prezentului regulament,
 • la contribuția sa la guvernanța uniunii energetice,
 • la contribuția sa la îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale Acordului de la Paris,
 • la progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor privind clima și energia pentru 2030 și a obiectivului Uniunii privind neutralitatea climatică prevăzut la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1119,
 • la îndeplinirea obiectivelor suplimentare privind uniunea energetică și
 • la conformitatea dispozițiilor în materie de planificare, de raportare și de monitorizare stabilite în prezentul regulament cu alte acte legislative ale Uniunii sau decizii legate de CCONUSC sau de Acordul de la Paris.

Rapoartele Comisiei pot fi însoțite de propuneri legislative, dacă este cazul.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.