Hotarare nr. 918 din 2013 – Cadrul calificarilor

∞ Artele îndulcesc apucăturile ∞
HOTARARE nr.918 din 2013 – Cadrul calificarilor privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 340 alin. (2) şi art. 341 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1 din HOTARARE nr.918 din 2013

(1) Se aprobă Cadrul naţional al calificărilor, denumit în continuare CNC, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) CNC stabileşte 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

ART. 2 din HOTARARE nr.918 din 2013

Se aprobă corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare şi nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 2.

ART. 3

(1) Detalierea pe forme de educaţie şi formare profesională a CNC se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Se abrogă art. 3 şi anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 4

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ANEXA 1

CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR (CNC)
Nivelurile de  | Descriptorii de definire ai nivelurilor Cadrului naţional   | | calificare    | al calificărilor  |    Cunoştinţe*) |     Abilităţi**) |    Competenţe***)  | |

ANEXA 2

CORESPONDENŢA dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii care se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare şi nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor (CEC)

Textul integral.……..HG-nr.-918-din-2013-Cadrul-national-al-calificarilor ……

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.