HG nr.924 din 2017 procedura reevaluare locuri de munca

∞Este mult mai apreciat ceea ce se obține prin multă muncă∞

HG nr.924 din 2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

    ART. 1 din HG nr.924 din 2017

    Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai locurilor de muncă în condiţii speciale:

 • prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 • din unităţile care au obţinut hotărâre de menţinere a avizului de încadrare în condiţii speciale
 • în temeiul HG nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
    ART. 2 din HG nr.924 din 2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale

    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. locurile de muncă în condiţii speciale – locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional existenţi pe durata timpului normal de muncă poate conduce în timp:
  • la îmbolnăviri profesionale,
  • la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor;
 2. persoanele încadrate în locuri de muncă în condiţii speciale – lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea pe parcursul timpului normal de muncă din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la lit. a);
 3. reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale – procedura de verificare:
  • a factorilor de risc/pericolelor, care au stat la baza reevaluării precedente a locurilor de muncă în condiţii speciale, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare,
  • şi a efectelor acestora asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru locurile de muncă prevăzute la art. 1, în vederea menţinerii sau respingerii avizului de încadrare în condiţii speciale;
 4. expertiza tehnică de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale – procesul de verificare:
  • a factorilor de risc existenţi la locul de muncă şi
  • a măsurilor stabilite în vederea gestionării riscurilor datorate acestora,
  • conform prevederilor legale în vigoare,
  • comparativ cu condiţiile existente la data reevaluării precedente a locurilor de muncă în condiţii speciale,
  • precum şi constatarea rezultatelor şi eficacităţii măsurilor realizate;
 5. expertiza medicală de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale – procesul de analiză şi evaluare a stării de sănătate a lucrătorilor:
  • în relaţie cu factorii de risc existenţi la locurile de muncă în condiţii speciale,
  • comparativ cu condiţiile existente la data reîncadrării precedente a locurilor de muncă în condiţii speciale,
  • pe baza raportului medicului de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor evidenţiată şi de morbiditatea prin boli profesionale, boli legate de profesie,
  • luând în considerare şi măsurile de securitate şi sănătate în muncă.

Textul integral ……. HG pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale …   

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.