HG nr. 855 din 2013 Norme aplicare legea uceniciei

∞ Omul e făcut pentru muncă, după cum pasărea e pentru zbor ∞

HG nr. 855 din 2013 Norme aplicare legea uceniciei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 Acte modificatoare
 • Hotărârea Guvernului nr. 772/2018
 • Hotărârea Guvernului nr. 80/2018
 • Hotărârea Guvernului nr. 618/2017

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV şi VI din Legea nr. 179/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.   

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
ART. 1

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, denumită în continuare lege.

ART. 2

(1) Formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, prevăzută la art. 1 din lege, se organizează la iniţiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesională autorizaţi în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare furnizori de formare.

(2) Formarea profesională prin ucenicie cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupaţie.

(3) Programele de formare profesională prin ucenicie la care participă ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la particularităţile specifice fiecărei categorii de persoane, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3

Prin obiectivele sale, ucenicia ca modalitate de promovare a ocupării şi formării profesionale:

 • a) oferă acces la o ofertă de angajare de bună calitate şi în acelaşi timp de formare profesională de la momentul intrării în şomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învăţământ prin sistemul de învăţământ;
 • b) contribuie la integrarea durabilă pe piaţa muncii a persoanelor fără un loc de muncă;
 • c) contribuie la contracararea efectelor negative ale crizei economice asupra pieţei forţei de muncă prin crearea de noi locuri de muncă ce pot fi ocupate de orice persoană cu vârsta de peste 16 ani, care doreşte să obţină în acelaşi timp un loc de muncă şi o nouă calificare;
 • d) promovează angajarea unor categorii specifice de lucrători expuşi riscului de a părăsi piaţa muncii, cum ar fi lucrătorii necalificaţi sau lucrătorii fără experienţă profesională;
 • e) promovează implicarea activă a partenerilor sociali, de la toate nivelurile, în ceea ce priveşte conceperea şi punerea în aplicare a învăţării la locul de muncă pentru a adapta ucenicia la nevoile beneficiarilor şi pentru a-i imprima un efect multiplicator în cadrul activităţilor de ocupare a forţei de muncă;
 • f) promovează integrarea persoanelor în societate, prin muncă, inclusiv a celor marginalizate, defavorizate sau cu dizabilităţi;
 • g) contribuie la reducerea şomajului, ca o condiţie esenţială pentru consolidarea încrederii şi pentru asigurarea sustenabilităţii sociale şi politice a reformelor de pe piaţa muncii;
 • h) răspunde provocărilor structurale şi instituţionale de pe piaţa muncii cu accent pe segmentare, lipsa corelării între cererea şi oferta de locuri de muncă şi şomajul structural persistent în rândul persoanelor ameninţate de sărăcie;
 • i) susţine spiritul antreprenorial şi economia socială, crearea de întreprinderi, în special de întreprinderi cooperatiste.

Textul integral……….HG nr.855 din 2013 norme aplicare Legea privind ucenicia la locul de muncă

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.