HG nr.64 din 2011 metodologia privind materia de stare civila

∞ Prietenia ar trebui să fie nemuritoare, iar dușmănia pieritoare ∞

HG nr.64 din 2011 metodologia privind materia de stare civila pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

    ART. 1 din HG nr.64 din 2011 metodologia privind materia de stare civila

Se aprobă Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   ART. 2 din HG nr.64 din 2011 metodologia privind materia de stare civila

Materialele consumabile pretipărite, achiziţionate anterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se utilizează până la consumarea stocurilor.

   ART. 3 din HG nr.64 din 2011 metodologia privind materia de stare civila

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

 • Metodologia Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi
 • a Ministerului de Interne nr. 1 pentru aplicarea unitară
 • a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 bis din 19 noiembrie 1997.

ANEXA 1      

METODOLOGIE

cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civila

   CAPITOLUL I   Exercitarea atribuţiilor de stare civilă
ART. 1

Atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc:

 • de consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi
 • de personalul desemnat din cadrul acestora,
 • de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în unităţile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum şi
 • de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale, în care nu funcţionează servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor,
 • de către primari sau de funcţionari anume desemnaţi de aceştia cu competenţe în acest domeniu,
 • de către şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României, respectiv
 • de agenţii diplomatici care îndeplinesc funcţii consulare ori de unii dintre funcţionarii consulari,
 • de către comandanţii de nave şi aeronave aflate în afara teritoriului naţional şi
 • de către ofiţerii de stare civilă militari, desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale sau, după caz,
 • al ministrului administraţiei şi internelor, în caz de mobilizare, război, participare la misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii,
 • de asistenţă umanitară sau tip coaliţie.
ART. 2

(1) Competenţa ofiţerului de stare civila este materială şi teritorială.

(2) Ofiţerul de stare civilă îşi exercită atribuţiile numai:

 • în limita unităţii administrativ-teritoriale, determinată prin lege, ori
 • a spaţiului geografic de competenţă a misiunilor diplomatice şi
 • a oficiilor consulare de carieră ale României în străinătate,
 • a navei ori a aeronavei aflate în afara apelor teritoriale şi, respectiv,
 • a spaţiului aerian al României, în cazul comandanţilor de nave şi aeronave,
 • a bazelor militare, în cazul ofiţerilor de stare civilă militari.
ART. 3

(1) Ofiţerii de stare civila:

 • delegaţi din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor,
 • denumite în continuare S.P.C.L.E.P., în unităţile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum şi
 • cei din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P.
 • sunt obligaţi să întocmească, în condiţiile prevăzute de lege,
 • actele de stare civilă pentru cetăţenii români sau pentru persoanele fără cetăţenie şi să înregistreze,
 • la cerere, actele sau faptele de stare civilă ale cetăţenilor străini care au domiciliul sau
 • se află temporar pe teritoriul României, în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români.

(2) Înscrierea menţiunilor pe actele de stare civila se face din oficiu sau la cerere, în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.

Textul integral………HG-nr.64-din-2011-Metodologia-aplicarii-dispozitiilor-in-materie-de-stare-civila

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.