HG nr.585 din 2016 norme Legea economiei sociale

∞ La fel ca fabula, viața nu se prețuiește după durată, ci după conținut ∞

HG nr.585 din 2016 norme Legea economiei sociale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr. 219/2015 privind economia socială a fost publicată în: Monitorul Oficial nr.660 din 29 august 2016

NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială
CAPITOLUL I     Dispoziţii generale din HG nr.585 din 2016 norme Legea economiei sociale
 ART. 1
Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
ART. 2
 
(1) În aplicarea prevederilor Legii nr. 219/2015, denumită în continuare lege, apartenenţa la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege se dovedeşte:
– prin documente eliberate de autorităţi sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competenţe în domeniu, după cum urmează:
a) pentru persoanele care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem,
  • hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz,
  • hotărârea instanţei prin care a fost dispusă măsura de protecţie specială,
  • conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare:

  • copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată;

c) pentru persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei:

  • republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  • copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată;

d) pentru persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecţiei internaţionale definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile, potrivit legii;

e) pentru persoanele fără adăpost,
  • adeverinţă eliberată de primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în care trăiesc,
  • prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea unitate administrativ-teritorială şi

Textul integral..…….HG nr.585 din 2016 norme aplicare Legea economiei sociale

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.