HG nr. 457 din 2017 modificare norme Legea locuintei

∞ Mulți puternici învingători sunt lipsiți de putere ∞

HG nr. 457 din 2017 modificare norme Legea locuinței din 30 iunie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000

ART. I din HG nr. 457 din 2017

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin HG nr. 457 din 2017 şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 1 din Legii locuinţei

(1) Eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţei noi se face obligatoriu cu respectarea exigenţelor minimale privind suprafeţele şi nivelul de dotare a încăperilor ce compun locuinţele, cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.”

 1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

“(1^1) Autorităţile administraţiei publice locale publică prin afişare pe site-ul instituţiei sau afişează într-un loc accesibil publicului, după caz, date actualizate privind numărul de locuinţe pe care le deţin în proprietate şi/sau în administrare, în funcţie de destinaţia acestora, gradul de ocupare a acestora, precum şi hotărârile prin care au fost aprobate listele cu solicitanţii care beneficiază de respectivele locuinţe.”

 1. Articolul 19 se abrogă.
 2. La articolul 25, alineatul (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 25 din Legii locuinței

(1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III – Stabilirea şi plata chiriei din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 44 din lege pentru locuinţe sociale şi, respectiv, art. 55 din lege pentru locuinţe de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local. Prin hotărâre a consiliului local se vor stabili dacă se subvenţionează chiria pentru locuinţele sociale, declarate ca locuinţe de necesitate conform art. 56 din lege, şi categoriile de persoane beneficiare ale subvenţiei.”

 1. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

“(1^1) Finanţarea locuinţelor, prevăzută la alin. (1), are ca rezultate aşteptate realizarea de locuinţe sociale şi de necesitate la nivelul întregii ţări, iar indicatorii specifici sunt: indicatorii de rezultat care determină numărul de locuinţe sociale şi de necesitate realizate în raport cu numărul solicitărilor şi indicatorii de eficienţă care determină costul/metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată.”

  Textul integral..…….HG-nr.-457-din-2017-modificare-Norme-aplicare-Legea-locuintei

Similar Posts

2 Comments

 1. Nicoleta spune:

  Buna ziua,va rog,daca se poate sa mi spuneti,vrem sa divortam de comun acord(sotul are amanta declarata)am facut banii impreuna dar nu o pot dovedi,exista o posibilitate legala ca sotul sa ma intretina toata viata cu o anumita suma de bani,el vrea pe incredere sa mi dea ,dar eu as vrea sa fie ceva legal si sigur !?
  Va multumesc anticipat !

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform dispozițiilor art.389 Cod civil, soţul divorţat are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei. El are drept la întreţinere şi atunci când incapacitatea se iveşte în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă numai dacă incapacitatea este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria.

   https://projurista.ro/dreptul-la-despagubiri-intre-fostii-soti/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.