HG nr.374 din 2017 norme metodologice legea somajului

∞ Succesul este dat de capacitatea de a continua atunci când ceilalţi abandonează ∞
HG nr.374 din 2017 norme metodologice legea șomajului pentru:
 • modificarea şi completare norme metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
 • aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi
 • pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora,
 • aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
ART. I din HG nr.374 din 2017 norme metodologice legea șomaj

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 45, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (7^1) – (7^3), cu următorul cuprins:

“(7^1) În situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, dovada existenţei domiciliului sau reşedinţei în localitatea de unde pleacă persoana, ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate, se poate face, după caz, cu:

 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, depus la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă,
 • adeverinţa sau
 • orice alt înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări ori, în urma cererii şi consimţământului expres al persoanei,
 • pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă,
 • la solicitarea acestora, de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date,
 • serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau Inspectoratul General pentru Imigrări, după caz, în condiţiile legii.
(7^2) În cazul:
 • solicitantului care are calitatea de solicitant de azil sau a dobândit o formă de protecţie în România, precum şi
 • în cazul membrului de familie al acestuia,
 • dovada situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. k) se va face printr-un înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.
Înscrisul:
 • atestă situaţia de fapt aşa cum reiese din evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări şi
 • se eliberează la cererea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă,
 • cu consimţământul expres al solicitantului şi, după caz, al membrului de familie al acestuia, în condiţiile legii.

Textul integral..……..HG-nr.-374-din-2017-norme-privind-sistemul-asigurarilor-pentru-somaj ……

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.