H.G. nr.1275 din 2000 aplicare Legea locuintei

∞ Necesitatea îl răsplătește cu aceeași măsură și pe cel mare și pe cel mic∞
 

H.G. nr.1275 din 2000 aplicare Legea locuintei privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996

ART. 1

Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 446/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 21 august 1997.
   

ANEXA 1 

NORME METODOLOGICE pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996
 
CAP. 1     Prevederi generale
ART. 1

(1) Primarii, primarul general al municipiului Bucureşti sau, după caz, delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene au obligaţia:

  • să verifice şi să consemneze, la eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţe noi,
  • îndeplinirea exigenţelor minimale privind suprafeţele şi nivelul de dotare a încăperilor ce compun locuinţele,
  • cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

(2) Exigenţele minimale prevăzute în anexa nr. 1 la lege, cu excepţia celor privind dotarea minimă, sunt orientative la eliberarea autorizaţiilor pentru lucrări de reabilitare a clădirilor de locuit existente, în vederea realizării de locuinţe sociale.

(3) Reabilitarea, în sensul legii, reprezintă ansamblul operaţiunilor de modificare constructivă şi/sau funcţională prin care se realizează refacerea şi/sau ameliorarea construcţiilor, astfel încât acestea să satisfacă cerinţele:

  • de siguranţă,
  • de confort şi
  • de economicitate, pentru a asigura cel puţin nivelul exigenţelor minimale stabilite de lege.

(4) La eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţele începute înainte de intrarea în vigoare a legii şi sistate din diferite motive, a căror executare se reia după această dată, se va ţine seama de condiţiile stabilite prin proiectele care au fost iniţial elaborate şi aprobate.

ART. 2

(1) Terenurile care se concesionează pentru construirea de locuinţe vor fi situate în zonele cu această destinaţie, stabilite prin planurile urbanistice.

(2) Concesionarea unor terenuri aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale în vederea construirii de locuinţe urmează regimul stabilit de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată.

Textul integral……..HG-nr.-1275-din-2000-Norme-aplicare-legea-locuintei

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.