Evolutia indicelui de corectie

∞Nu abandona ceea ce nu știi să faci, ci combină cu ceea ce știi să faci∞

Evoluția indicelui de corecție

Curtea Constituțională a României a stabilit:
 • ca indicele de corecție să fie aplicat și pensionarilor care au trecut din pensie de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă după anul 2010 (Hotărârea nr.702/2019);
 • beneficiază de indicele de corecție prevăzut de art.170 din Legea nr.263/2010 și titularii pensiilor pentru limită de vârstă care au fost stabilite după 1 ianuarie 2011 și care au fost transformate din pensii anticipate parțiale stabilite anterior acestei date.

Pensionarii care au trecut din pensie anticipată sau anticipată parțială în pensie pentru limită de vârstă în perioada 2011-2016 pot solicita acordarea indicelui de corecție existent la data trecerii în pensia pentru limită de vârstă.

La stabilirea punctajului mediu anual, cel care se înmulțește cu valoarea punctului de pensie se aplică un indice de corecție în funcție de rata inflației și a creșterii salariului mediu brut pe economie.

 Prin OUG nr.113/2013 s-a prevăzut

Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea indicelui de corecție este:
 • 1,12 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 inclusiv;
 • 1,17 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012 inclusiv;
 • 1,17 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013 – 22 ianuarie 2013 inclusiv;
 • 1,06 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 23 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 inclusiv;
 • 1,07 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2014;
 • 1,07 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2015;
 • 09 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2016;
 • 1,14 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2017;
 • 1,15 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2018;
 • 1,2 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2019;
 • 1,41 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2020;
 • 1,41 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2021;
 • 1,41 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2022.
Indicele de corecție se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale la pensie.

Toate deciziile de pensionare emise după data de 01.01.2010 au primit acest indice corecție, însă legea prevede ca acest indice se aplica doar la pensiile noi emise nu si celor care au fost transformate din pensie de invaliditate sau anticipate in pensii pentru limita de vârstă.

Prin Hotărârea nr.702/2019, Curtea Constituțională a României a stabilit ca indicele de corecție să fie aplicat și pensionarilor care au trecut din pensie de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă după anul 2010.

Această intepretare a fost necesară întrucât sintagma „au avut pensie emisă conform Legii nr. 19/2000” a privat de acest indice pensionarii de invaliditate care au avut pensia de invaliditate emisă înainte de anul 2000 în baza Legii nr. 3/1977.

 • Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte.
 • La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum şi perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte şi/sau regulamente comunitare.
Art. 50 din Legea 263/2010

Stagiul de cotizare se certifică, la cererea asiguraţilor sistemului public de pensii, de către CNPP/casele teritoriale de pensii.

 Perioada de ucenicie

Perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale:

 • anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu de cotizare dacă ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale;
 • între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954 va fi considerată vechime în muncă, indiferent dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la fostele case de asigurări sociale, dar va reprezenta stagiu de cotizare numai în măsura în care s-a cotizat la fostele case de asigurări sociale;
 • după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de cotizare şi vechime în muncă perioada practicii în producţie.
Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:
 • vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;
 • perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform dispozițiilor art. 17 din Legea nr. 263/2010 constituie stagiu de cotizare:
 1. perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată:
 • pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001,
 • pentru perioadele realizate în condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă

2. perioadele de până la data de 1 aprilie 2001 în care o persoană:

 • s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 49;
 • are stabilite drepturi privind vechimea în muncă în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

3) timpul util realizat de agricultori anterior datei de 1 aprilie 2001.

Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2023

Începând cu 1 ianuarie 2023 câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 6.789 lei.

Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale sunt 25% din veniturile salariale brute – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale (pentru condiții normale de muncă);

Începând cu 1 ianuarie 2023:
 • Venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 3.000 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată);
 • Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 750 lei,
 • Valoarea punctului de pensie este de 1.785 lei,
 • Valoarea indicelui de corecție utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41,
 • Cuantumul ajutorului de deces:
 1. = 6.789  lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
 2. = 3.395 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.
 •  Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.125 lei,
 • Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de  invaliditate, este de 1.428 lei.

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei. Veniturile lunare din pensii sub nivelul de 2.000 lei NU sunt supuse impozitării cu 10%. 

Persoanele fizice, cu venituri din pensii, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Acte normative:
 • Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alte prevederi aplicabile în anul 2023.

Similar Posts

9 Comments

 1. Felicitări! Mulțumesc. Pentru mine au contat foarte mult aceste informații structurate într-un singur material.

 2. Rusu Marioara spune:

  -Am iesit la pensie de invaliditate la data 01.11.2011 cu indice de corectie 1.12,iar in data 22.11.2022 la pensie limita de varsta cu acelasi indice. -Ce pot face pentru modificarea indicelui de corectie?

 3. Costin Ana spune:

  Buna ziua ,sotul meu a iesit la pensie in 2021 cu un indice de corectie de 1.41.Conform art 170 din legea 263/2010 la calculul indicelui de corectie se foloseste in calcul salariul mediu brut realizat din anul precedent iesirii la pensie(2020).Adunand salariile brute medii lunare din 2020 raportate de INSS,si impartind la 12 luni reiese un salar mediu brut realizat pe 2020 de 5396 lei. Folosind acest salar brut la formula de calcul reiese un coeficient de corectie de 1.56.Legea spune ca trebuie folosit coef cel mai mare.De ce a ramas 1.41 ? Chiar si daca se ia in calcul media salariilor realizate in 2019( 5073 lei) reiese un coef de corectie de 1.47, care este mai mare decat cel aplicat de casa de pensii.
  Care este explicatia si ce este de facut?

 4. Hotea Vasile spune:

  am ieșit la pensie in anul 2017 cu indicele de corecție 1.14 și cei care au iesit incepind cu anul 2020 au indicele de corecție 1.41 la recalcularea din sept se va tine cont de aceste nereguli făcute de guvernul de la acea dată . va mulțumesc.hotea

  1. Gabriela Fainita spune:

   Da, se vor recalcula toate veniturile și se vor aplica aceleași formule de calcul pentru toți pensionarii.
   ART. 144 din Legea nr.360/2023
   (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile stabilite pe baza legislaţiei anterioare devin pensii în înţelesul prezentei legi şi se recalculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referinţă prevăzută la art. 84, cu excepţia pensiilor stabilite în fostul sistem de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior datei de 1 aprilie 2001, care se recalculează conform art. 154.

   https://projurista-plus.com/stagiul-de-cotizare-si-stabilirea-vechimii-in-munca/

 5. CLAUDIA BALTA spune:

  Buna ziua,
  Sunt nascuta in anul 1967 iulie 15, am inceput sa lucrez in 1988 mai 8 ,am avut intre anul 1992 august-1993 august concediu de maternitate si in 2012 perioada ianuarie-aprilie 2012 somaj.
  Cand ma pot pensiona anticipat.
  Va multumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 58 din Legea nr.360/2023
   (1) Pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, prevăzut în anexa nr. 5, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare contributiv cu până la 5 ani.

   Pensionarea la limită de vărsta poate fi în Octombrie 2030, la vârsta de 63 ani și 3 luni.
   Pensionarea anticipată este cu 5 ani mai repede, dacă aveți stagiul de cotizare corespunzător.

   https://projurista-plus.com/pensia-anticipata-partiala-conditii-acordare-calcul/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.