Directiva 2008/122/CE privind protectia consumatorilor

∞Liber trăiește doar acela care află bucurie în îndeplinirea datoriei sale∞

DIRECTIVA 2008/122/CE din 2009 privind protectia consumatorilor în ceea ce priveşte  anumite aspecte referitoare:

  • la contractele privind dreptul de folosinţă  a bunurilor pe durată limitată,
  • la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum şi
  • la contractele de revânzare şi de schimb (Text cu relevanţă pentru SEE)
   PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
  • având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,
  • având în vedere propunerea Comisiei,
  • având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,
  • hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,
  • întrucât:

(1) De la adoptarea Directivei 94/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 1994 privind protecţia dobânditorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte ale contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe durată limitată a bunurilor imobile, dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată a evoluat, iar pe piaţă au apărut noi produse de vacanţă similare acestuia.

Noile produse de vacanţă, precum şi anumite tranzacţii referitoare la dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, precum contractele de revânzare şi contractele de schimb, nu intră sub incidenţa Directivei 94/47/CE.

Directiva 2008/122/CE privind protectia consumatorilor

În plus, experienţa dobândită din aplicarea Directivei 94/47/CE a demonstrat că anumite aspecte care sunt deja reglementate necesită actualizare şi clarificare pentru a preveni dezvoltarea unor produse concepute astfel încât să eludeze dispoziţiile prezentei directive.
(2) Lacunele existente în reglementare creează cazuri de denaturare substanţială a concurenţei şi cauzează probleme grave consumatorilor, împiedicând astfel funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne.

Prin urmare, Directiva 94/47/CE ar trebui să fie înlocuită cu o nouă directivă actualizată. Întrucât turismul joacă un rol din ce în ce mai important în economiile statelor membre, o dezvoltare şi o productivitate mai ridicată în sectoarele bunurilor cu drept de folosinţă pe durată limitată şi a produselor de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung ar trebui încurajate, prin adoptarea anumitor norme comune.

Textul integral .………Directiva-2008-122-CE-din-2009-protectia-consumatorilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.