Constitutia Romaniei

∞ Bogat e acela care are puține dorințe ∞
 

Constituția României a fost publicată in M. Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003

   TITLUL I din Constituția României

Principii generale

ART. 1 Statul român

 • (1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
 • (2) Forma de guvernământ a statului român este republica.
 • (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
 • (4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale.
 • (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

ART. 2 Suveranitatea

 • (1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
 • (2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

ART. 3 Teritoriul

 • (1) Teritoriul României este inalienabil.
 • (2) Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, cu respectarea principiilor şi a celorlalte norme general admise ale dreptului internaţional.
 • (3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.
 • (4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine.

ART. 4 Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni

 • (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.
 • (2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

ART. 5 Cetăţenia

 • (1) Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică.
 • (2) Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.

Textul integral ……………. Constitutia Romaniei ………

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.