Codul rutier

Calitatea înseamnă să faci bine atunci când nimeni nu se uită

OUG nr. 195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, Republicată

OUG nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, cunoscută sub numele de Codul Rutier, reprezintă principala legislație care reglementează circulația pe drumurile din România.

    CAPITOLUL I   Dispoziţii generale

    ART. 1

    (1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

    (2) Dispoziţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului.

    (3) Autoritatea competentă în domeniul circulaţiei pe drumurile publice privind iniţierea şi avizarea unor reglementări, precum şi aplicarea şi exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române.

    (4) Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit, după caz, de către autorităţile publice centrale sau locale cu atribuţii în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu respectarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

    (5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor participanţilor la trafic, precum şi autorităţilor care au atribuţii în domeniul circulaţiei şi siguranţei pe drumurile publice şi în domeniul protecţiei mediului.

Codul rutier reglementări:

Norme de circulație și siguranță rutieră

Codul Rutier stabilește reguli și proceduri pentru conducătorii auto, pietoni și alte categorii de participanți la trafic, cu scopul de a asigura o circulație sigură și ordonată.

Dispoziții legate de vehicule

OUG nr.195/2002 stabilește cerințe tehnice pentru vehicule și reguli referitoare la înmatriculare, înregistrare, asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), inspecție tehnică periodică etc.

 • CAPITOLUL I Dispoziţii generale
 • CAPITOLUL II Vehiculele
  •     SECŢIUNEA 1 Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora
  •     SECŢIUNEA a 2-a Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor
 •  CAPITOLUL III  Conducătorii de vehicule
  •     SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale
  •     SECŢIUNEA a 2-a Permisul de conducere
 • CAPITOLUL IV Semnalizarea rutieră
Reguli pentru conducătorii auto

Acestea includ norme referitoare la viteza de deplasare, depășirea vehiculelor, prioritatea de trecere la intersecții, semnalizarea manevrelor, utilizarea centurii de siguranță, restricții privind consumul de alcool sau substanțe psihoactive etc.

 • CAPITOLUL V Reguli de circulaţie
  •     SECŢIUNEA 1 Obligaţiile participanţilor la trafic
  •     SECŢIUNEA a 2-a Reguli pentru circulaţia vehiculelor
 • §1. Poziţii în timpul mersului şi circulaţia pe benzi
 • §2. Mijloacele de avertizare folosite de conducătorii de vehicule
 • §3. Depăşirea
 • §4. Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus
 • §5. Viteza şi distanţa dintre vehicule
 • §6. Reguli referitoare la manevre
 • §7. Intersecţii şi obligaţia de a ceda trecerea
 • §8. Trecerea la nivel cu calea ferată
 • §9. Autovehicule cu regim de circulaţie prioritară
 • §10. Oprirea, staţionarea şi parcarea
 • §11. Circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane
Reguli pentru pietoni

Codul Rutier conține și dispoziții privind comportamentul pietonilor pe drumurile publice, cum ar fi regulile de traversare a străzii pe trecerile de pietoni și obligația de a respecta semnalele și marcajele rutiere.

 •     SECŢIUNEA a 3-a Reguli pentru alţi participanţi la trafic
 •     SECŢIUNEA a 4-a Circulaţia pe autostrăzi şi drumuri expres
 •     SECŢIUNEA a 5-a Obligaţii în caz de accident
 •     SECŢIUNEA a 6-a Circulaţia autovehiculelor în traficul internaţional
Sancțiuni pentru încălcarea regulilor

Codul Rutier prevede sancțiuni pentru conducătorii auto și pietoni în cazul încălcării normelor de circulație, acestea putând fi amenzi, suspendarea sau retragerea permisului de conducere, sau chiar pedepse penale în anumite cazuri grave.

 • CAPITOLUL VI Infracţiuni şi pedepse
 • CAPITOLUL VII Răspunderea contravenţională
Modificări și actualizări

De-a lungul timpului, Codul Rutier a suferit modificări și actualizări pentru a ține pasul cu schimbările în infrastructura rutieră, tehnologia auto și comportamentul participanților la trafic.

Textul integral Codul rutier……..OUG nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.