Codul de procedura civila – Legea nr. 134 din 2010 

∞ Cine e puternic să fie și bun, ca să fie respectat și nu temut ∞

Codul de procedura civila – Legea nr. 134 din 2010 a fost modificat prin:

 • OUG  nr. 44/2012
 • Legea  nr. 206/2012,
 • OUG  nr. 4/2013,
 • Legea  nr. 2/2013,
 • Legea  nr. 72/2013
 • OUG nr. 1 din 2016 modificare c.pr

   TITLUL PRELIMINAR  Cod procedură civilă 

Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil

   CAPITOLUL I Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă
 ART. 1 Obiectul şi scopul Codului de procedură civilă
 • (1) Codul de procedură civilă, denumit în continuare codul, stabileşte regulile de competenţă şi de judecare a cauzelor civile, precum şi cele de executare a hotărârilor instanţelor şi a altor titluri executorii, în scopul înfăptuirii justiţiei în materie civilă.
 • (2) În înfăptuirea justiţiei, instanţele judecătoreşti îndeplinesc un serviciu de interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăţilor fundamentale, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, aplicarea legii şi garantarea supremaţiei acesteia.
ART. 2 Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă
 • (1) Dispoziţiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civilă.
 • (2) De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare.
ART. 3 Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omului
 • (1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile persoanelor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
 • (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi prezentul cod, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care prezentul cod conţine dispoziţii mai favorabile.
ART. 4 Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene

În materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul părţilor.

Textul integral.…….Cod procedura civila ……

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.