Cardul european de asigurari sociale de sanatate

∞Nu tot ceea ce poate fi numărat contează şi nu tot ceea ce contează poate fi numărat∞
Art. 223 din Legea nr.95/2006

Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat și este obținut cardul european sunt, după caz:

 • cardul naţional de asigurări sociale de sănătate,
 • documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS,
 • adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional sau
 • adeverinţa de asigurat eliberată de casa de asigurări la care este înscris asiguratul în condiţiile normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.

Obținerea cardului european de sănătate

Cardul de sănătate poate fi obținut de la autoritatea locală de asigurări de sănătate, CNAS, deoarece fiecare ţară în parte este responsabilă pentru producerea şi distribuirea cardului pe teritoriul ei.

Emiterea cardului electronic de asigurat se face numai prin sistemul informatic unic integrat al sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Refuzul emiterii unui card european de sănătate

Cardul european de asigurări sociale de sănătate se solicită de la autoritatea de care aparţine asiguratul.

Autoritatea locală de asigurări de sănătate este obligată să emită:

 • un card european de asigurări sociale de sănătate sau
 • un certificat înlocuitor provizoriu, în cazul în care cardul nu este disponibil imediat.

Dacă autorităţile nu procedează astfel, există posibilitatea depunerii unei plângeri.

  Beneficiarii de card european de sănătate

Ca o persoană să fie eligibilă pentru un card, trebuie să fie asigurată sau să beneficieze de un sistem de asigurări sociale în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

Fiecare membru al familiei care călătoreşte în străinătate trebuie să deţină propriul său card.

 Potrivit Legi nr.95/2006 sunt asiguraţi:
 1. toţi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară;
 2. cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;
 3. cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care:
 • au solicitat şi
 • au obţinut dreptul de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni;
 1. persoanele din statele membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care:
 • îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi anume desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi
 • rezidă în alt stat membru în care se întoarce de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână.

Valabilitatea cardului european de sănătate

Valabilitatea cardului de sănătate variază de la o ţară la alta. În România termenul de valabilitate a cardului naţional este de 7 ani de la data emiterii.

Termenul de valabilitate a cardurilor naţionale emise până la data de 31 iulie 2018 este de 7 ani de la data emiterii. Pentru cardurile emise până la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate începe de la data de 1 ianuarie 2013.

Pe cip-ul cardului electronic de asigurări sociale de sănătate se inscripționează un certificat digital necalificat emis de Autoritatea de certificate a CNAS.  În codul certificatului este inclusă informația referitoare la valabilitatea acestuia pentru 7 ani de la data emiterii de către Autoritatea de certificate a CNAS (Validity-Not Before / Validity-Not After).

Ce informaţii se află pe cardul european de sănătate

Informaţiile minime care vor fi vizualizate pe cardul european de asigurări sociale de sănătate sunt:

 1. numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale asiguratului;
 2. codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
 3. numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate;
 4. data expirării cardului naţional

Cardul european de asigurări sociale de sănătate nu conţine date medicale.

Serviciile medicale

În funcţie de legislaţia fiecărei ţări, serviciile medicale sunt:

 • fie gratuite,
 • fie cu plată, caz în care costurile vor fi rambursate

Dacă serviciile medicale trebuie plătite anticipat, cardul va garanta restituirea banilor:

 • în ţara unde se plătește sau
 • în țara de reședință, la scurt timp după revenirea în țară, de către autoritatea de asigurări de sănătate de care aparţine asiguratul, dacă nu se reuşește finalizarea procedurii de rambursare în țara unde s-a plătit

Îngrijirile medicale sunt furnizate în conformitate cu legislaţia ţării unde se solicită. Pentru neclarități privind serviciile medicale şi costurile pe care cardul le asigură, este recomandabil să fie contactată autoritatea de asigurări de sănătate din ţara respectivă.

Prezentarea cardului european de sănătate

În situația în care un asigurat pleacă din țară, într-o călătorie, fără cardul de sănătate și va avea nevoie de asistență medicală, va beneficia de îngrijirile medicale necesare.

Este util a avea cardul de sănătate pe timpul călătoriilor în orice stat membru din Spaţiul Economic European sau în Elveţia, indiferent dacă scopul călătoriei este profesional sau personal pentru că:

 • facilitează accesul la asistenţă medicală pe loc
 • garantează rambursarea costurilor dacă a fost solicitată achitarea anumitor cheltuieli în avans

Un medic nu poate refuza să trateze o persoană, dacă starea ei de sănătate necesită îngrijiri medicale.

Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că rambursarea cheltuielilor se va realiza în aceleaşi condiţii ca în situaţia în care s-a putut demonstra statutul de asigurat prin prezentarea cardului sau un document echivalent.

Medicul sau instituţia medicală poate solicita:
 • plata integrală sau
 • plata în avans a unei părţi din costul pe care o persoană asigurată în statul membru în cauză ar fi trebuit să îl plătească

În caz de urgenţă, autoritatea de asigurări de sănătate de care aparţine asiguratul-pacient ar putea să transmită pe fax sau prin e-mail a unui certificat provizoriu înlocuitor, care să ofere protecţie în aceleaşi condiţii cu cardul european de asigurări sociale de sănătate.

Studenţii şi lucrătorii detaşaţi beneficiază de un card european de asigurări sociale de sănătate care, în cazul lor, înlocuieşte formularul E 128. Cardul european de asigurări sociale de sănătate le asigură acces la îngrijirile medicale necesare, ţinând seama de durata şederii lor.

În cazul detaşării sau al studiilor în străinătate:
 • perioada poate fi relativ îndelungată şi
 • gama îngrijirilor medicale accesibile poate fi extinsă mai mult decât în cazul unui turist care stă în străinătate numai câteva zile.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.