Calculul stagiului de cotizare

Trăiește ca și cum ai muri mâine. Învață ca și cum ai trăi veșnic

Hotărârea de Guvern nr. 181 din 2024 reglementează normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii din România. Aceste norme includ detalii despre cum se calculează pensiile și cine este eligibil pentru diferite tipuri de pensii.

Principalele aspecte privind calculul stagiului de cotizare conform HG nr. 181/2024

Pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare. În funcție de condițiile de muncă (deosebite, speciale, etc.), vârsta standard de pensionare poate fi redusă.

Contractele de asigurare socială pot fi încheiate de persoane care nu sunt deja pensionate în niciun sistem public sau privat, inclusiv cele din alte state UE sau state cu care România are acorduri de securitate socială.​

Exemplu

O persoană care se pensionează în 2024:

 • Ani lucrați înainte de 1 aprilie 2001: 15 ani, dintre care 10 ani în condiții normale și 5 ani în condiții speciale.
 • Ani lucrați după 1 aprilie 2001: 20 de ani în condiții normale.
 • Total stagiu de cotizare: 35 de ani.
 1. Pentru cei 15 ani lucrați înainte de 1 aprilie 2001, aceștia sunt recunoscuți integral dacă pentru aceste perioade s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale sau au fost perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă.
 2. Pentru cei 20 de ani lucrați după 1 aprilie 2001, se adaugă direct la stagiul de cotizare, deoarece contribuțiile au fost plătite conform noilor reglementări.

Astfel, persoana va avea un stagiu de cotizare total de 35 de ani, care va fi utilizat pentru calcularea pensiei în sistemul public de pensii, ținând cont și de eventualele reduceri ale vârstei de pensionare datorate muncii în condiții speciale.

Calculul stagiului de cotizare:

Art. 12 din HG nr.181/2024

 (1) Stagiul de cotizare contributiv în sistemul public de pensii pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) din lege îl reprezintă perioadele pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale.

 (2) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. f) din lege care au depus declaraţia individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal se constată că, la sfârşitul anului, în funcţie de categoria de venit:

 • venitul net anual determinat sau, după caz,
 • venitul brut anual realizat ori
 • normele anuale de venit determinate potrivit Codului fiscal

sunt mai mici decât suma reprezentând 12 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată şi aceştia au plătit contribuţie de asigurări sociale,

stagiul de cotizare contributiv se determină prin raportarea venitului pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale la salariul minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data depunerii declaraţiei fiscale.

 (3) Stagiul de cotizare contributiv pentru persoanele asigurate pe baza contractului de asigurare socială se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări sociale.

(4) Stagiul de cotizare contributiv pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) din lege, asigurate pe baza contractului de asigurare socială, se determină:
 • prin raportarea sumelor plătite la cota de contribuţie de asigurări sociale aplicată asupra bazei lunare de calcul al acestei contribuţii,
 • dacă la data rezilierii/denunţării unilaterale a acestui contract contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime.
    (5) Stagiul de cotizare contributiv pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (3) din lege, asigurate pe baza contractului de asigurare socială, se determină:
 • prin raportarea sumelor plătite la cota de contribuţie de asigurări sociale aplicată asupra bazei lunare de calcul al acestei contribuţii, în vigoare la data încheierii contractului,
 • dacă la data împlinirii termenului prevăzut la art. 31 alin. (3) din lege sau în cazul denunţării unilaterale a acestui contract contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime.

Stagiile de cotizare sunt considerate pentru perioade de cel puțin o lună și cel mult 72 de luni anterioare încheierii contractului de asigurare socială, între 18 ani și vârsta standard de pensionare​

Perioadele în care persoana nu a avut contribuții la sistemul public de pensii pot fi recuperate prin încheierea unui contract de asigurare socială retroactiv.

Analiza stagiului de cotizare contributiv

Stagiul de cotizare contributiv general:
 • Stagiul de cotizare contributiv este reprezentat de perioadele pentru care au fost plătite contribuțiile de asigurări sociale. Aceasta se aplică tuturor persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii (art. 6 alin. (1) din lege).
Determinarea stagiului pentru persoanele cu declarație individuală de asigurare:
 • Situația specifică se referă la persoanele care depun declarația individuală de asigurare și ale căror venituri nete anuale sunt mai mici decât echivalentul a 12 salarii de bază minime brute pe țară.
 • Calculul stagiului se determină prin raportarea venitului pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale la salariul minim brut pe țară în vigoare la data depunerii declarației fiscale. Astfel, dacă venitul net anual este sub acest prag, contribuția de asigurări sociale plătită se raportează la salariul minim pentru a calcula stagiul de cotizare​.
  • Pentru persoanele asigurate pe baza contractului de asigurare socială, stagiul de cotizare se constituie din suma perioadelor pentru care s-a datorat și plătit contribuția de asigurări sociale.
  Stagiul de cotizare se calculează prin raportarea sumelor plătite la cota de contribuție aplicată asupra bazei lunare de calcul a contribuției. Aceasta este importantă în cazurile în care contractul de asigurare socială este reziliat sau denunțat unilateral, iar contribuția datorată nu este achitată integral​.
 • Contracte de asigurare socială încheiate conform art. 6 alin. (2) și (3):
  • Stagiul de cotizare se determină prin raportarea sumelor plătite la cota de contribuție de asigurări sociale aplicată bazei lunare de calcul al contribuției, în vigoare la data încheierii contractului. Aceasta se aplică și în cazul în care contractul este reziliat unilateral și contribuțiile nu sunt achitate integral.

Exemplu

O persoană care a realizat venituri anuale sub pragul de 12 salarii minime brute pe țară și a plătit contribuții de asigurări sociale corespunzătoare unui venit anual de 36.000 lei (3.000 lei/lună).

 • Salariul minim brut pe țară (să presupunem că este 2.500 lei/lună).
 • Venit net anual: 36.000 lei.
 • Calcul stagiului de cotizare: 36.000 lei (venit anual) / 30.000 lei (12 salarii minime anuale) = 1,2 ani de cotizare.

Acest calcul simplificat arată cum veniturile sub pragul de 12 salarii minime brute pe țară sunt convertite într-un stagiu de cotizare proporțional cu contribuțiile efectiv plătite.

Calculul stagiului de cotizare

Reducerea vârstei standard de pensionare:
 • Persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale de muncă beneficiază de reduceri ale vârstei standard de pensionare. De exemplu, pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite, vârsta de pensionare poate fi redusă conform unui tabel specific (de exemplu, pentru 21 de ani în condiții deosebite, reducerea este de 7 ani).
  • De asemenea, reducerea vârstei standard de pensionare este aplicabilă și pentru perioadele de privare de libertate, deportare sau prizonierat, cu câte 6 luni pentru fiecare an în aceste condiții​.
Contractul de asigurare socială:
 • Contractele de asigurare socială trebuie încheiate în scris și înregistrate la casele teritoriale de pensii competente, producând efecte de la data înregistrării​.
  • Persoanele interesate pot încheia contracte de asigurare socială pentru perioade în care nu au contribuit la sistemul public de pensii, dar aceste perioade nu trebuie să depășească 6 ani cumulativ​
Art. 49 din HG nr.181 din 2024
 • (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referinţă.
 • (2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin. (1) fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.
 • (3) La stabilirea valorii punctului de referinţă conform dispoziţiilor art. 84 alin. (3) din lege se utilizează rotunjirea matematică.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.